Van An Toàn Nối Ren TOV PN16 A21H-16C

Van an toàn (Safety valve) là một thiết bị dùng để điều chỉnh áp suất trong hệ thống ống dẫn hoặc bồn chứa khí, chất lỏng. Van an toàn là loại van thuộc nhóm thiết bị điều chỉnh áp suất đầu vào.

Trung Quốc

1/2" x 1/2", 1" x 1"

12 Tháng

Liên hệ

Liên hệ
0919 001 791
nhut.valve@gmail.com